понедельник, 13 июня 2011 г.

Дорогие ребята!
Во-первых, мальчики, желающие поехать в монастырь, позвоните мне сегодня и сообщите о своем решении। Необходимо также принести мне паспорт, чтобы сделать копию।
Во-вторых, еще раз прошу заполнить контактные данные свои и родителей। В своих контактных данных укажите электронный адрес "gmail"-почты, он у вас есть।
В-третьих, исправьте написание фамилий, у кого написаны с маленькой буквы। Например, ERGARDT, VALERIA
ЕСЛИ КОМУ-ТО ЧТО-ТО НЕПОНЯТНО,звоните Юрию Изместьеву (нашему главному инфотехнологу) по телефону 5528047

Надо исправить написание фамилий следующим ученикам: Артамонову, Эйнард, Гармоза, Гречнев, Меос, Мирзабалаев, Подковина, Тарасова


пятница, 10 июня 2011 г.

Как добавить данные о родителях?

Необходимо войти на адрес ekool. Внизу вы увидите "Зарегистрировать". Регистрируете своего родителя, или они делают это сами. После того как они подтвердили заявку на e-mail, они заполняют данные о себе. Следующий этап - найти в поиске нашу школу(Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium). Дальше вы должны нажать "Получить права на доступ к данным ребёнка" или что-то вроде этого. После подтверждения информации администрацией, это автоматически делает вас родителем ребёнка, и ваши данные прикрепляются к данным ребёнка.

четверг, 9 июня 2011 г.

Уважаемые родители!!!


СРОЧНО ЗАПОЛНИТЕ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ РОДИТЕЛЕЙ! Я НЕ МОГУ СДАТЬ ЖУРНАЛ КЛАССА! Улексин, Серышева, Руковичкина, Попова, Петерсон, Ошомкова, Кузнецов Даниил, Ермолаева, Эргардт, Жигалкины


Я НЕ МОГУ ПОЙТИ В ОТПУСК И ПЕРЕВЕСТИ ДОКУМЕНТАЛЬНО ВСЕХ В ११ КЛАСС


Елена Францевна


ССЫЛКА:


Oma andmete muutmine
From eKool Wiki
Jump to: navigation, search
Vaata videojuhendit: Uue kasutaja lisamine
Vajuta ekraani paremas servas asuvat i-tähe kujulist ikooni (Sinu informatsioon) - avatakse Sinu isiklikke andmeid sisaldav leht

Contents[hide]
1 Lisa / vaheta / kustuta oma profiiliga seotud pilti
2 Lisa / muuda isikuga seotud informatsiooni
3 Lisa / muuda kontaktinformatsiooni
4 Lisa / muuda muud Sind iseloomustavat informatsiooni
5 Kasutajanime ja parooli vahetamine
6 eKooli kasutajaliidese keele muutmine
7 eKooli esimesena avaneva lehe muutmine
8 Uudisvoo sisu muutmine
9 Isiklike andmete avaldamine
10 MIDA MA EDASI PEAKSIN TEGEMA:
if (window.showTocToggle) { var tocShowText = "show"; var tocHideText = "hide"; showTocToggle(); }

Lisa / vaheta / kustuta oma profiiliga seotud pilti
vajuta ning määra pildi asukoht
pilt laetakse ekraanile, saad sellest näidatava osa suurust muuta

Kinnita, et Sul on õigus seda pilti kasutada; avalda muudatused: vajuta

Lisa / muuda isikuga seotud informatsiooni
vajuta ikooni pealkirja <Üldine> ees
Muuda vajadusel oma nime
lisa isikukood ja vali, millise riigi isikukood see on. Koodi lisamine annab võimaluse kasutada turvalisi audentimismeetodeid (id-kaarti, pankade audentimist). Kui on sisestatud korrektne ja eKoolis tuntud riigi kood, leitakse Sinu sünniaeg ja sugu automaatselt.
avalda muudatused: vajuta
NB!
Kui Sul on juba koolis kasutusõigus õpilasena, siis Sa ei saa enam oma isikuandmeid muuta. Kooliga liitumise taotluse esitamisel kontrollib kool esitatud info korrektsust ja võib keelduda taotluse rahuldamisest, kui midagi ei ole kooli meelest õige.
NB!
Õpetajate ja lapsevanemate isikuandmete muutused on kohe näha koolides, millega nad seotud on.
Lisa / muuda kontaktinformatsiooni
vajuta ikooni pealkirja ees
sisesta info
kaardil saad oma aadressi GoogleMap’i abil määrata link
lisa üks või mitu telefoni; e-posti; aadressi ning määra kas tegu on Sinu koduse või töökoha e-posti, aadressi, telefoniga.
avalda muudatused: vajuta
NB!
Kontaktandmete muutused on kohe näha koolides, millega Sa seotud oled.
Lisa / muuda muud Sind iseloomustavat informatsiooni
vajuta või ning: lisa enda kohta käiv postitus
Kasutajanime ja parooli vahetamine
PAROOLI VAHETAMINE
vali link
sisesta uus parool ja korda seda
kehtesta muudatus: vajuta
KASUTAJANIME VAHETAMINE
NB!
enne kasutajanime vahetamist hoolitse selle eest, et Sul oleks kehtiv parool ja et mäletad seda õigesti!
vali link
sisesta uus kasutajanimi
kehtesta muudatus: vajuta
NB!
Sellele aadressile saabub kohe kinnitust ootav link; kasutajanimi ei muutu kui seda linki ei vajutata!

eKooli kasutajaliidese keele muutmine
vali link
vali uus keel eKoolis realiseeritud keelte hulgast
kehtesta muudatus: vajuta

eKooli esimesena avaneva lehe muutmine
vali link
vali see leht, mida alati sisse logides Sulle näidatakse
kehtesta muudatus: vajuta
Uudisvoo sisu muutmine
vali link
vali kas soovid näha seal nii iseenda ja oma laste andemid või ainult oma uudiseid
kehtesta muudatus: vajuta
Isiklike andmete avaldamine
NB!
Siin määrad, kas soovid oma andmeid avaldada (klassikaaslastele, klassi
lapsevanematele, teistele eKooli kasutajatele)!
Vaikimisi on kõigil andmetel avaldamisel keeld, see ei kehti kooli personalile, kes saab Sulle saata teateid avalikustamise keelust hoolimata.
vali link
muuda ära mida soovid kellele avaldada
kehtesta muudatus: vajuta

MIDA MA EDASI PEAKSIN TEGEMA:
otsima kooli, kus ma õpin (kus minu laps õpib) - leiad kooli kasutades otsingut eKooli lehe alumises menüüs (vaata ka Kooli otsing)
avama kooli lehe ja taotlema juurdepääsu iseenda (oma lapse) õppeinfole - taotlemiseks vajuta kooli lehel (Vaata ka Taotlused)
vaatama avalehele kogunevaid uudiseid koolist - hindeid, infot puudumiste kohta, õpetajate märkamisi, ülesandeid.
lapse nimel vajutades avama tema infot koondava lehe, kus leiad ka hinnetelehe ja tunnikirjelduste aruande.
vaatama vestlusi, kus on kooli ja klassijuhataja teated ja saab lisada oma tagasiside.

воскресенье, 5 июня 2011 г.

Отрывок из новостей с участием нашего класса

четверг, 2 июня 2011 г.

Внимание!!!


Все должны привести в порядок учебники। Завтра в девять часов придет Надя Пупина в мой кабинет и будет принимать учебники, которые не сданы। Каждый подклеивает свои учебники сам। Кто не хочет приводить в порядок учебники, то должен заплатить в библиотеку деньги। Необходимо сдать и художественную литературу (Артамонов, Гречнев, Жигалкины, Кузнецов, Мазур, Меос, Пупина, Улексин, Тарасова, Эргардт)


См। все сообщения ниже.

Сделать обязательно сегодня!
Нет ДАННЫХ родителей! Артамонов, Эйнард, Эргардт, Ермолаева, Габриелян, Кравченко, Кузнецов Даниил, Мазур, Меос, Ошомкова, Петерсон, Подкеовина, Попова, Пупина, Руковичкина, Серышева, Улексин। Если не будет данных хотя бы одного ученика, то перевода не будет всему классу।
Все ученики класса должны внести свои контактные данные в екоол। Если вы не внесете к третьему июню свои данные, я не смогу сделать перевод в следующий класс। Внизу находится ссылка на инструкцию по изменению своих данных в екоол। Надо просто проверить, исправить и сохранить контактные данные। Тогда они автоматически будут правильно отображаться в журнале. Напоминаю, что ученики пишут свои имя и фамилию заглавными буквами и как в паспорте. Исправляет свои данные только сам пользователь, т.е. ученик за себя и родитель за себя.
http://help.ekool.ee/wiki/index.php/Oma_andmete_muutmine

Oma andmete muutmine
From eKool Wiki
Jump to: navigation, search
Vaata videojuhendit: Uue kasutaja lisamine
Vajuta ekraani paremas servas asuvat i-tähe kujulist ikooni (Sinu informatsioon) - avatakse Sinu isiklikke andmeid sisaldav leht

Contents[hide]
1 Lisa / vaheta / kustuta oma profiiliga seotud pilti
2 Lisa / muuda isikuga seotud informatsiooni
3 Lisa / muuda kontaktinformatsiooni
4 Lisa / muuda muud Sind iseloomustavat informatsiooni
5 Kasutajanime ja parooli vahetamine
6 eKooli kasutajaliidese keele muutmine
7 eKooli esimesena avaneva lehe muutmine
8 Uudisvoo sisu muutmine
9 Isiklike andmete avaldamine
10 MIDA MA EDASI PEAKSIN TEGEMA:
if (window.showTocToggle) { var tocShowText = "show"; var tocHideText = "hide"; showTocToggle(); }

Lisa / vaheta / kustuta oma profiiliga seotud pilti
vajuta ning määra pildi asukoht
pilt laetakse ekraanile, saad sellest näidatava osa suurust muuta

Kinnita, et Sul on õigus seda pilti kasutada; avalda muudatused: vajuta

Lisa / muuda isikuga seotud informatsiooni
vajuta ikooni pealkirja <Üldine> ees
Muuda vajadusel oma nime
lisa isikukood ja vali, millise riigi isikukood see on. Koodi lisamine annab võimaluse kasutada turvalisi audentimismeetodeid (id-kaarti, pankade audentimist). Kui on sisestatud korrektne ja eKoolis tuntud riigi kood, leitakse Sinu sünniaeg ja sugu automaatselt.
avalda muudatused: vajuta
NB!
Kui Sul on juba koolis kasutusõigus õpilasena, siis Sa ei saa enam oma isikuandmeid muuta. Kooliga liitumise taotluse esitamisel kontrollib kool esitatud info korrektsust ja võib keelduda taotluse rahuldamisest, kui midagi ei ole kooli meelest õige.
NB!
Õpetajate ja lapsevanemate isikuandmete muutused on kohe näha koolides, millega nad seotud on.
Lisa / muuda kontaktinformatsiooni
vajuta ikooni pealkirja ees
sisesta info
kaardil saad oma aadressi GoogleMap’i abil määrata link
lisa üks või mitu telefoni; e-posti; aadressi ning määra kas tegu on Sinu koduse või töökoha e-posti, aadressi, telefoniga.
avalda muudatused: vajuta
NB!
Kontaktandmete muutused on kohe näha koolides, millega Sa seotud oled.
Lisa / muuda muud Sind iseloomustavat informatsiooni
vajuta või ning: lisa enda kohta käiv postitus
Kasutajanime ja parooli vahetamine
PAROOLI VAHETAMINE
vali link
sisesta uus parool ja korda seda
kehtesta muudatus: vajuta
KASUTAJANIME VAHETAMINE
NB!
enne kasutajanime vahetamist hoolitse selle eest, et Sul oleks kehtiv parool ja et mäletad seda õigesti!
vali link
sisesta uus kasutajanimi
kehtesta muudatus: vajuta
NB!
Sellele aadressile saabub kohe kinnitust ootav link; kasutajanimi ei muutu kui seda linki ei vajutata!

eKooli kasutajaliidese keele muutmine
vali link
vali uus keel eKoolis realiseeritud keelte hulgast
kehtesta muudatus: vajuta

eKooli esimesena avaneva lehe muutmine
vali link
vali see leht, mida alati sisse logides Sulle näidatakse
kehtesta muudatus: vajuta
Uudisvoo sisu muutmine
vali link
vali kas soovid näha seal nii iseenda ja oma laste andemid või ainult oma uudiseid
kehtesta muudatus: vajuta
Isiklike andmete avaldamine
NB!
Siin määrad, kas soovid oma andmeid avaldada (klassikaaslastele, klassi
lapsevanematele, teistele eKooli kasutajatele)!
Vaikimisi on kõigil andmetel avaldamisel keeld, see ei kehti kooli personalile, kes saab Sulle saata teateid avalikustamise keelust hoolimata.
vali link
muuda ära mida soovid kellele avaldada
kehtesta muudatus: vajuta

Cдача учебников

Ув.ученики 10б класса
У всех вас есть непринятые учебники। Нужно завтра прийти, привести их в порядок и сдать, в противном случае вы не получите учебники на следующий учебный год.
Завтра меня не будет, со всеми вопросами обращайтесь в кабинет 402